#008 Què ha de fer-se amb les carpetes personals?

#008 Què ha de fer-se amb les carpetes personals?

En el vídeo de #CiberSegurCultura, Joan Barceló, president de ISACA (Information Systems Audit and Control Association), ens comenta el què deu i el què no ha de fer-se amb les anomenades carpetes personals.

Però abans d’entrar en el tema, comenta que la Llei d’orgànica de protecció de dades adverteix de l’obligatorietat de totes les empreses d’informar els seus empleats del que poden fer amb els recursos informàtics que l’empresa posa a la seva disposició.

A continuació exposa alguns exemples de mal ús com per exemple utilitzar les carpetes per a guardar fotos particulars. El perill està en els dispositius o formes que aquest empleat utilitzarà per a descarregar les seves fotos: una Memòria USB de dubtosa procedència, un núvol de poca fiabilitat… i així al llarg dels 8 minuts d’aquest formatiu vídeo ens alliçona, amb exemples, del bon ús de les carpetes personals.

Veure vídeo