Avís legal

Li donem la benvinguda a la nostra web i li agraïm el seu interès per llegir les condicions legals de la pàgina. Som conscients que aquest tema pot no ser el seu preferit, però és important que conegui tota la informació relativa als termes i condicions legals que defineixen les relacions entre els usuaris i la nostra empresa, com a responsable d’aquesta web. Com a usuari és important que conegui aquests termes abans de continuar la seva navegació.

Som CATEi, l’Associació Catalana d’Empreses de Tecnologia, com a responsable d’aquesta web, ens comprometem a processar la informació dels nostres usuaris amb plenes garanties i complir amb els requisits nacionals i europeus que regulen la recopilació i ús de les dades personals.

Aquesta web, per tant, compleix rigorosament amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD), la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, així com amb la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI).

 

1. Introducció i dades de la companyia

CATEi és una societat amb domicili a Plaça de Barcelona De Ramón Berenguer el Gran, 1, Principal 2ª, Barcelona, i N.I.F. G65245938. Per a comunicar-se amb CATEi, de manera directa i efectiva, podrà dirigir-se a l’adreça de correu electrònic presidencia@catei.cat.

 

2. Objecte

Mitjançant la present pàgina web s’ofereix informació sobre CATEi on se situa, els serveis que ofereix la companyia, blog, així com informació sobre les aparicions en els mitjans de comunicació.

L’accés, navegació i ús d’aquesta pàgina web per part de l’usuari implica necessàriament, i sense reserves, la submissió i acceptació del present Avís Legal. En aquest sentit, s’entendrà per Usuari a la persona que accedeixi, navegui, utilitzi o participi en els serveis i activitats, desenvolupades a la pàgina web.

CATEi es reserva el dret de canviar, en qualsevol moment i sense necessitat de cap preavís, les condicions d’ús. Cada vegada que utilitzi la pàgina web regiran les condicions d’ús d’acord amb les modificacions introduïdes a cada moment, per això es recomana que l’usuari les llegeixi detingudament cada vegada que entri a la pàgina web.

 

3. Accés i ús de la pàgina web

L’Usuari accedeix a la Pàgina Web sota la seva exclusiva responsabilitat. Els continguts i serveis presentats a la Pàgina tenen com a finalitat la difusió d’informació sobre els serveis que ofereix i desenvolupa.

CATEi posarà els mitjans raonables a la seva disposició perquè els continguts i serveis inclosos a la seva Pàgina Web siguin exactes i estiguin actualitzats. No obstant això, no està en condicions de poder garantir aquesta circumstància en tot moment.

Així mateix, CATEi no garanteix l’absència de virus informàtics o altres elements lesius en aquesta Pàgina. En conseqüència, no es responsabilitza dels potencials danys, alteracions irreparables o errors que, a causa de la presència de qualsevol virus, pugui sofrir el sistema informàtic (maquinari o programari) de l’Usuari quan aquest accedeixi a la Pàgina o la utilitzi, o de tercers involucrats. Si bé, des que hagi tingut constància, emprarà tots els mitjans al seu abast per a remeiar i assegurar a l’Usuari l’ús pacífic de la seva Pàgina.

CATEi no es responsabilitza dels danys i perjudicis que puguin sofrir els equips informàtics de l’Usuari perquè aquest hagi usat de forma indeguda o negligent la pàgina web.

 

4. Propietat intel·lectual

Tots els continguts, sense exclusió i de forma no limitativa, que formen part de la Pàgina Web, és a dir, informació, articles, dades, textos, logos, icones, imatges, disseny i imatge de la pàgina web (aparença externa o look and feel), fitxers de vídeo, fitxers d’àudio, bases de dades i aplicacions informàtiques, són propietat de CATEi o està explotat sota llicència de tercers titulars dels drets de propietat intel·lectual i/o industrial dels esmentats continguts. Aquests estan protegits per les lleis de propietat intel·lectual internacionals i nacionals vigents.

El disseny i la programació de la Pàgina Web han estat realitzats per Confluencia Solucions de Convergencia Digital i Mobilitat, S.L.

L’Usuari podrà crear una còpia privada dels continguts única i exclusivament per a la seva utilització personal. Tot ús o explotació diferents precisaran d’una autorització prèvia i per escrit del titular dels drets d’explotació. En concret, es prohibeix a l’Usuari reproduir, distribuir, comunicar públicament (inclòs el dret de posada a disposició), fixar, transformar, col·leccionar i, de qualsevol altra manera, explotar els continguts apareguts en la pàgina web sense l’autorització prèvia i per escrit del titular dels drets d’explotació.

En cap cas l’accés a aquesta Pàgina implica cap mena de renúncia, transmissió o cessió, total ni parcial, dels drets atorgats per la legislació espanyola i internacional sobre propietat intel·lectual.

 

5. Propietat industrial

Les referencies a noms i marques comercials o registrades, logotips o altres signes distintius, ja siguin titularitat de CATEi o de les empreses associades, porten implícites la prohibició sobre el seu ús sense el consentiment de CATEi o dels seus legítims propietaris.

En cap moment, excepte manifestació expressa, l’accés o ús del Lloc web i/o dels seus continguts i/o serveis, confereix a l’Usuari dret algun sobre les marques, logotips i/o signes distintius en ell inclosos protegits per Llei.

Queda prohibida la reproducció (excepte la descàrrega temporal de la Pàgina al disc dur de l’ordinador de l’Usuari o als servidors proxy), la còpia, l’ús, la distribució, la reutilització, explotació, realització de segones còpies, enviament per correu, la transmissió i la modificació del qualsevol signe distintiu anteriorment esmentat i que es trobin en aquest lloc web, excepte autorització expressa del titular d’aquesta.

 

6. Enllaços

Tot enllaç hipertextual, profund, framing, o qualsevol altre tipus de connexió virtual a través de xarxes de telecomunicació des de qualsevol lloc web (“enllaços”) a la Pàgina Web, haurà de ser autoritzat prèviament i per escrit per CATEi, havent d’establir-se l’enllaç en tot cas a la seva pàgina inicial.

Tots els enllaços a pàgines web externes (de tercers), tenen únicament una finalitat orientativa, amb l’objectiu de posar a la disposició de l’Usuari altres fonts d’informació que poguessin ser del seu interès.

CATEi no es responsabilitza ni dels continguts ni de qualsevol altre aspecte relacionat amb pàgines web externes. En cas que l’Usuari detecti que algun dels continguts pugui ser contrari a la llei o que lesioni béns o drets d’un tercer poden dirigir la seva observació a presidencia@catei.cat, amb la finalitat de poder anul·lar aquest enllaç o dur a terme les accions que corresponguin.

 

7. Política de confidencialitat i protecció de dades

CATEi es pren molt seriosament la privacitat de les dades personals dels seus Usuaris i, per això, aplica una Política de Privacitat basada en els principis de protecció de dades de la Unió Europea.

 

8. Responsabilitats

CATEi rebutja la responsabilitat que es derivi de la mala utilització dels continguts, així com es reserva el dret a actualitzar-los, a eliminar-los, limitar-los o impedir l’accés a ells, de manera temporal o definitiva.

Els continguts de la Pàgina Web tenen com a única finalitat la d’informar l’Usuari sobre els serveis oferts per CATE, no garanteix la continuïtat del funcionament de la Pàgina Web, així com que es trobi en tot moment operativa i disponible.

CATEi no es fa responsable dels danys i perjudicis directes o indirectes, inclosos danys a sistemes informàtics i introducció de virus existents en la xarxa, derivats de la navegació per Internet, necessària per a la visita i utilització de la Pàgina.

 

9. Durada i Modificació

Amb la finalitat de millorar el servei o adaptar-se a la legislació vigent, CATEi tindrà dret a modificar els termes i condicions aquí estipulades.

CATEi podrà donar per acabada, suspendre o interrompre unilateralment, l’operativitat d’aquesta Pàgina Web, sense possibilitat de sol·licitar cap indemnització per part de l’Usuari.

 

10. Legislació aplicable

Els presents termes es regeixen per la llei espanyola i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona.