Política de privacitat

  • CATEi
  • Política de privacitat

1. Responsable del tractament

CATEi, Associació Catalana d’Empreses de Tecnologia, amb NIF G65245938 i domicili social a Barcelona, Plaça Ramon Berenguer el Gran, 1, Pral. 2ª – Barcelona, és responsable del tractament de les dades personals.

En la present Política de Privacitat regula la recollida i el tractament de les dades personals que siguin proporcionades pels usuaris de la pàgina web, quan accedeixin, naveguin o facin ús de les funcionalitats del mateix, així com dels representants de les empreses associades.

Pots contactar amb nosaltres escrivint un email a presidencia@catei.cat per resoldre qualsevol dubte que et pugui sorgir al respecte de la nostre política.

 

2. Dades personals tractades

Tractarem les dades per tal de registrar l’empresa col·laboradora, i caldrà, a més de la informació identificativa de l’empresa, proporcionar les dades personals de la persona física que representa l’empresa, com el seu nom, cognoms i correu electrònic; així com informació dades econòmiques i bancàries en cas de que sigui autònom.

Finalitat
  • Tractarem aquestes dades personals amb la finalitat de mantenir, desenvolupar i controlar la relació entre CATEi i l’empresa col·laboradora que representa i complir amb les obligacions legals corresponents.
  • Així mateix, també es tractaran les dades als efectes d’enviar informació sobre els serveis que ofereix l’Associació per tal de mantenir a les empreses al corrent de novetats i pel compliment de les finalitats estatutàries; i tret que manifesti el contrari, també rebrà el butlletí de novetats i notícies, entre d’altres, sobre licitacions, esdeveniments del sector, ja que forma part dels serveis principals que ofereix CATEi. En tot cas, podrà cancel·lar aquest tractament en qualsevol moment.
  • Finalment, també es tractaran en cas d’inscripció amb la finalitat de participació a esdeveniments organitzats per l’associació. En cas que no sigui gratuït, a banda de les dades identificatives, implicarà informació de pagament i facturació.
Legitimació del tractament de dades personals
  • Les seves dades personals com a representant o autònom seran tractades sobre la base jurídica de l’execució del contracte per tal de mantenir i gestionar la relació entre Associació i empresa. Sense el tractament d’aquestes dades no es podria dur a terme els serveis mencionats.
  • L’enviament de publicitat als representants de l’empresa associada es basarà en l’interès legítim en mantenir al corrent de les novetats de l’Associació i del sector, així com activitats.
  • La base jurídica del tractament de tals dades per a formalitzar la inscripció, participació i adquisició d’entrades als esdeveniments es sustentarà en la correcta execució del contracte.
Destinataris dades personals

Tindran accés a les teves dades personals alguns dels nostres prestadors de serveis tecnològics i de gestoria que, per a executar el servei que ens presten, han d’accedir a les dades (per exemple, el servidor de correu electrònic, sistemes d’allotjament en el núvol o la gestoria). Aquests prestadors de serveis tractaran les teves dades segons les nostres instruccions i sempre sota el nostre comandament.

En cas que siguis autònom, podrem cedir les seves dades identificatives i de compte bancari a la nostra gestoria i entitat bancària per a completar els pagaments corresponents.

Transferències internacionals de dades

Per a prestar els nostres serveis no realitzem transferències internacionals. En tot cas si un encarregat del tractament que actuï pel nostre compte, tractés les dades personals en un tercer país, CATEi aplicarà totes les mesures i controls al seu abast per a protegir les teves dades personals. Les principals mesures que adoptaria serien la signatura de clàusules contractuals tipus aprovades per la Comissió Europea, l’adhesió a acords internacionals, com el Privacy Shield, i la sol·licitud de certificacions o codis de conducta aprovats i reconeguts.

Període de conservació
  • Les dades proporcionades seran mantingudes mentre duri l’acord de col·laboració entre CATEi i l’empresa, per a posteriorment ser bloquejades durant fins a cinc anys més, per gestions tributàries i per a cobrir possibles responsabilitats, tret que siguin aplicables altres terminis.
  • Les dades amb finalitat d’enviament de publicitat i butlletí seran conservades mentre no t’oposis a la recepció.

 

3. Perfils i decisions automatitzades

CATEi no elabora perfils ni realitza decisions automatitzades.

 

4. Confidencialitat i seguretat en el tractament de dades

CatEi té implantades les mesures d’índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les seves dades i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte de l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos als que estan exposades.

 

5. Exercici drets

La normativa vigent atorga els següents drets:

Dret d’accés Dret d’accés a les seves dades personals per a saber quines estan sent objecte de tractament i les operacions de tractament dutes a terme.
Dret de rectificació Dret a poder rectificar o completar qualsevol dada que sigui inexacte o incomplerta.
Dret
de cancel·lació
Dret a sol·licitar que les seves dades personals siguin cancel·lades, entre altres motius, ja que no són necesaries per les finalitats per les quals van ser recollides.
Dret d’oposició i limitació Dret d’oposició o limitació del tractament de les seves dades personals sota els supòsits contemplats a la legislació vigent.
Dret a portabilitat Tindrà dret a obtenir una còpia de totes les dades que ens hagi facilitat i quan sigui tècnicament possible, tindrà dret a sol·licitar que les seves dades personals siguin comunicats a un altre responsable del tractament quan el tractament es realitzi per mitjans automatitzats.

Podràs exercir tots els drets indicats a la taula de forma gratuïta escrivint un email a la següent adreça de correu electrònic: catei@catei.cat; o bé per correu postal a la direcció de l’Associació indicada. Hauràs d’especificar quin dret desitges exercitar, així com les teves dades identificatives. En cas que, per a verificar la teva identitat, necessitem dades addicionals, t’ho farem saber.

En el cas que tingui la necessitat de realitzar una consulta o suggeriment en relació amb el tractament de les seves dades de caràcter personal també podrà dirigir-se a les direccions facilitades per a l’exercici dels drets.

Si creus que CATEi ha comès una infracció de la legislació de protecció de dades personals, o tens qualsevol consulta o suggeriment, si us plau, no dubtis a posar-te en contacte amb nosaltres en l’adreça de correu electrònic catei@catei.cat, explicant-nos les seves apreciacions, perquè puguem solucionar el problema el més aviat possible. De totes maneres, també podrà posar-ho en coneixement de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) i reclamar davant aquest organisme la protecció dels seus drets.