CATEi, Associació Catalana d'empresses d'informàtica

Sobre Nosaltres
Nous reptes, noves realitats, emocions fortes.

El passat novembre hi ha haver l'assemblea de la CatEi – Associació Catalana d'Empreses d'Informàtica i vaig ser escollir nou president, sobretot gràcies a la nova junta que vam constituir amb persones referents del món TIC i professionals qualificades, la meitat d'elles continuen de la junta anterior. Permet afrontar els 3 anys de mandat amb garanties suficients per a desenvolupar tota una sèrie d'iniciatives que ajudin a impulsar les empreses TIC Catalanes, unint esforços, col·laborant, compartint, creant massa crítica i internacionalitzant, tot això permetrà donar resposta amb Talent.

Les Pimes Tic Catalanes han d'estar on es mereixen, en tots els àmbits de la Societat Catalana. Catalunya viu dels ciutadans i dels empresaris que s'aixequen cada dia al matí, treballen i fan les coses ben fetes des de les empreses i els comerços. Les tecnologies de la Informació són claus pel desenvolupament d'un país i les empreses TIC són claus en aquests àmbits. Proveint a les empreses i a la societat de tecnologies innovadores com els Sistemes d'Informació, Seguretat, Digitalització, Programari, Mobile, Cloud i Smart City, entre d'altres. També estem preparats per a participar activament en l'evolució tecnològica de les nostres administracions optant a concursos públics que es publiquen al nostre país i a nivell internacional.

Es un moment clau en el nostre país i el compromís de l'empresariat és determinant en els reptes que tenim per davant, i junts podem que es facin realitats objectius comuns com: el Pla Catalunya Industrial, la Mobile World Congress i l'Horitzò 2020. Tot això creant aliances estratègiques entre els diferents actors dins el marc del programa “Sinèrgia” un espai de trobada de les agrupacions, associacions, clústers i professionals del sector, amb la finalitat de fer créixer el talent i l'economia del nostre país.

En aquest moment som més de 50 empreses les associades a la CatEi, l'increment de facturació de les mateixes del 2013 al 2014 ha estat de més del 24%, és un senyal clar que les empreses associades els permet obtenir més oportunitats de negoci, i que la col·laboració entre elles permet optar a potenciar els beneficis de les mateixes així com la creació de nous llocs de treball.

El Talent de les mateixes es reflecteix a l'hora d'oferir productes i serveis especialitzats, el perfil de les empreses associades a la CatEi és de molta expertesa de nínxol. Seguint metodologies innovadores, nous models de negoci i productes que aporten als seus clients ésser més competitius i que aconsegueixin un retorn d'inversió immediat.

S'està donant forma a un catàleg comú d'expertesa, productes i serveis que ofereixen les empreses associades a la CatEi per tal de donar visibilitat a nivell global. També ajudem a la creació de nous productes per a donar resposta a les necessitats futures de les empreses. La divulgació de mecanismes a seguir per a les patents i la propietat intel·lectual dels mateixos és clau per a retenir el coneixement.

Una part de les empreses associades a la CatEi és de botigues d'informàtica, aquestes tenen un paper vital de proximitat en l'economia de consum, cal doncs accions concretes per a fomentar el bon ús de les tecnologies Smart, en àmbits com la Mobilitat i també la Impressió 3D.

Un punt determinant és la internacionalització de les empreses, exportant coneixement, productes i serveis a països de tot el món des de casa nostra, juntament amb la col·laboració de l'administració.

Tots som sector, tant en la oferta com en la demanda, el paper dels informàtics continua essent clau en les decisions de les companyies i el seu futur. Les bones pràctiques, els models de contractació, la qualitat del servei, la divulgació i la mediació, són part del full de ruta que hem d'aplicar.

Des de la CatEi impulsem un programa de comunicació digital per tal de donar visibilitat mitjançant Internet i amb una presència activa a les xarxes socials, mitjançant informació, opinió i divulgació de les TIC. Això permet ser un referent en la prospectiva de l'evolució de les TIC en els propers anys.

Aquest 2015 que iniciem cal estar preparats per seguir amb el full de ruta establert, noves realitats, nous processos i nous models de negoci es faran realitat, com la internet de les coses, els wearables i els sensors entraran a formar part del nostre dia a dia.

Des de la CatEi estem apunt per a donar resposta a aquests reptes, conjuntament amb tots els sectors implicats i us convidem a formar-ne part.


Serà emocionant.

Aglutinar els esforços de les E.A., junt amb els de totes les institucions afins per promocionar el coneixement i l’ús del TI a Catalunya i en general.
Representar i ser portaveu de les E.A. en tot allò que faci referència a la fita anterior.
Actuar de lobby transparent per defensar els interessos empresarials dels seus associats.
Mantenir relacions de col·laboració amb tot tipus d’entitats, públiques i privades, catalanes i internacionals, i amb els diferents òrgans de les administracions públiques que tinguin relació amb les fites de l’associació.
Desenvolupar i gestionar serveis interns que tinguin per finalitat la millora dels nivells d’informació, formació, comunicació, coneixement, qualitat, innovació, competitivitat i projecció internacional dels seus associats.
Desenvolupar activitats que facilitin als seus associats la col·laboració i redimensionament del sector

Objectius estratègics:
- Desenvolupament del mercat
- Visibilitat, comunicació i informació
- Homologació, certificació i acreditació
- Promoció i internacionalització
- Lobby institucional
- Impuls dels professionals TIC
- Desenvolupament de projectes

Podrán pertànyer a aquesta associació com a membres:
Empreses associades: totes aquelles empreses, públiques o privades, o professionals lliure–-exercents, que ofereixin principalment serveis/productes de TI (Tecnologies de la informació/informàtica), que tinguin la seva seu fiscal i/o central i/o les oficines principals o única en el territori de Catalunya i/o tinguin més d’un 30% de la seva activitat a Catalunya.

Associats/des d’honor: podran ser nomenats associats/des d’honor aquelles persones físiques que, a criteri de l’assemblea, siguin mereixedores d’aquesta distinció pels seus rellevants mèrits en favor de la informàtica.

Organitzacions afins: tindran aquesta consideració aquelles entitats que, a criteri de l’assemblea, siguin mereixedores d’aquesta distinció, per les seves accions en favor de la informàtica.

Inscripció

El procediment d’inscripció a CatEII és el següent:

1.Omplir el formulari annex a aquest document
2.Presentar a la seu de CatEI ( Col·legi Oficial d’Enginyeria en Informàtica de Catalunya, C/Aragó 186 2on 4a, 08011 Barcelona)Preus

0 a 5 - 72,00
5 a 10 - 122,00
10 a 15 - 216,00
16 a 50 - 288,00
51 a 100 - 432,00
101 a 200 - 720,00
+ de 200 - 1.080,00

Quin són els drets de les empreses associades?

Incorporació a la llista de distribució amb la informació de les activitats i accions posades en marxa pels membres de l’associació.
Visibilitat en els medis de comunicació de l´Associació
Participació i drets de vot a les assemblees
Gaudir dels serveis en les condicions establertas

Quins són els serveis que dona CatEi?

Els serveis de l’Associació els oferirem en aliança i xarxa amb altres entitats
MERCAT
LABORAL I CERTIFICACIÓ
COMERÇ EXTERIOR
FORMACIÓ
PROJECTES I+D+i
MEDI AMBIENT
PROTECCIÓ I DEFENSA EN TIC
EVENTS I FIRES
INFORMES I PUBLICACIONS ESPECIALITZADES
WEBLOG
NETWORKING: GRUP LINKEDIN
SERVEIS COMPLEMENTARIS (DESCOMPTES)